'Broodje Brandweer' voor senioren

TIEL - Brandweer Gelderland-Zuid besteedt dit jaar op een bijzondere wijze aandacht aan de Nationale Brandpreventieweken. Op woensdag 1 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur openen 33 brandweerkazernes in de regio de deuren. De kazernes van cluster Neder Betuwe-Tiel en cluster Buren-Culemborg openen ook hun deuren. Thuiswonende senioren zijn dan welkom voor een lunch, waarbij zij, onder het genot van een 'Broodje Brandweer', alles te horen krijgen over een brandveilige woonomgeving. Het thema van de Nationale Brandpreventieweken is dit jaar: 'Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je oefenen!' Thuiswonende senioren vormen de primaire doelgroep van de brandpreventieweken. Onder senioren vinden relatief veel woningbranden plaats. Van de twintig doden in het eerste kwartaal van 2014 waren acht personen ouder dan 65 jaar. In de toekomst blijven senioren steeds langer thuis wonen en zijn zij veelal minder zelfredzaam. Met 'Broodje Brandweer' wil de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid senioren voorlichten over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en hoe te handelen bij brand. De lunches in de kazernes starten met een filmpje met een welkomstwoord van regionaal commandant Dennis van Zanten. Daarna volgt een presentatie waarin diverse onderwerpen aan bod komen zoals risico's in huis, het veilig gebruik van (elektrische) apparaten, het belang van rookmelders, het bieden van een handelingsperspectief als er toch brand uitbreekt, een vluchtplan en het alarmnummer 1-1-2. Na de presentatie gaan medewerkers van de brandweer en senioren met elkaar in gesprek, waarbij er ruim gelegenheid is voor het stellen van vragen. Broodje Brandweer' is helaas niet vrij toegankelijk. In de week van 1 september is een aantal thuiswonende senioren middels een brief uitgenodigd. Omdat de capaciteit van de kazernes beperkt is, was het niet mogelijk om alle senioren uit te nodigen.