• Bert den Haan (links) en burgemeester De Boer nemen de eisen voor veilige en gezonde huisvesting door.

    gemeente Buren

Buren en NFO starten pilot 'controle huisvesting'

MAURIK Tijdens het hoogseizoen verblijven veel buitenlandse werknemers tijdelijk bij (met name) fruittelers. Gemeente Buren start samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een pilot. Hierbij toetsen ze of huisvesting van seizoensarbeiders veilig en gezond is. Gemeente en NFO hebben daarvoor een controlemodel opgesteld. Het gaat nadrukkelijk om controles bij ondernemers die op eigen terrein, werknemers voor het eigen bedrijf tijdelijk huisvesten voor werk op piekmomenten in het jaar.

Burgemeester De Boer: ,,Ons doel is dat ondernemers hun werknemers tijdelijk op eigen terrein kunnen huisvesten. En dat dat veilig en gezond gebeurt. Dat is in het belang van werknemers én ondernemer. Nu is het tijdelijk huisvesten van werknemers formeel vaak niet toegestaan. Dat leidt soms tot onveilige situaties. Met deze 'gedoog-pilot' krijgen alle partijen meer zekerheid."

Bert den Haan is voorzitter van productgroep Appel bij het NFO: ,,Met de regels weet iedereen waar hij aan toe is. Voor ondernemers is het glashelder wat ze wel en niet mogen. De gemeente kan daardoor bovendien veel beter vinger aan de pols houden. Tegelijkertijd weten de tijdelijke werknemers zeker dat de huisvesting veilig en gezond is."

STOPLICHT Het controlemodel is opgezet als een stoplicht: bij lichte overtredingen gaat het stoplicht op oranje. De ondernemer krijgt dan de tijd de huisvesting aan te passen. Bij zware overtredingen springt het stoplicht meteen op rood. Dan stopt het gedogen en wordt er gehandhaafd.

Op https://www.buren.nl/onderwerp/huisvesten-buitenlandse-werknemers/ kunnen ondernemers de richtlijnen inzien.