Buren helemaal in teken van Kunst

BUREN Op zondag 17 mei wordt in Buren de niet meer weg te denken internationale Kunstmarkt gehouden. Ruim honderd kunstenaars richten de tuinen van het Marechaussee Museum in tot de grootste openlucht expositie van het rivierengebied. Er worden kunstwerken getoond in allerlei soorten van disciplines zoals; portrettekenen, schilderen in verschillende soorten van stijlen en technieken, glaskunst, sieraden, beelden in hout en steen, smeedwerk, brons, grafische technieken en fotografie.

De kunstmarkt in Buren heeft er alles aan gedaan om een zo breed mogelijke variatie aan kunstenaar bijeen te brengen. Door de groeiende belangstelling voor de kunstmarkten in Buren, heeft men veel kunstenaars, die wilden inschrijven, teleur moeten stellen. De kunstmarkt begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Bezoekers die tevens een bezoek willen brengen aan het Museum der Koninklijke Marechaussee, en het voormalige Koninklijk Weeshuis van binnen willen bekijken dat kan, zij krijgen één euro korting op de entreeprijs van het museum. De kunstmarkt is gratis toegang. Zelfs het parkeren in Buren is gratis, wel is het verzoek de auto buiten de stad te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerterreinen. Info: www.kunstmarktburen.nl