• Leerlingen van obs de Bloesem nemen een voorschot op de leefbaarheid in hun kern.

    Obs De Bloesem Eck en Wiel

Burens budget voor iedere kern

BUREN De gemeente Buren heeft 30 duizend euro vrijgemaakt om een 'Leefbaarheidsbudget' in te stellen. In de praktijk betekent dit dat per kern 2000 euro op de plank ligt om samen met kerngenoten daar een leuke bestemming voor te bedenken. Plannen, ideeën, suggesties en initiatieven kunnen tot en met 31 mei op het gemeentehuis worden ingeleverd, daarna worden de aanvragen beoordeeld.

Wethouder Gerdjan Keller is zeer in zijn nopjes met de realisatie van het leefbaarheidsbudget, mede omdat dit uitgebreid in het coalitieakkoord is opgenomen. Keller: ,,In de praktijk betekent het dat de inwoners letterlijk aan de slag kunnen. Al denk ik nu al dat het toegezegde bedrag echt niet toereikend zal zijn. Ik ga voor minimaal het dubbele van 30 duizend euro voor de gemeente. Wel wil ik benadrukken dat het niet voor feesten en partijen bestemd is.''

Hij overhandigt een flyer en vertelt dat iedereen die samen met anderen een goed idee heeft om de leefbaarheid in de straat, buurt of kern te verbeteren, daar geld voor kan ontvangen. Het gaat duidelijk om initiatieven die het leven in zo'n straat, buurt of kern aangenamer maakt. Om het makkelijk te maken kan het aanvraagformulier op de gemeentelijke site gedownload worden. Deze mag dan ingevuld retour naar de gemeente Buren.

Projectleider Esther Wormgoor is inmiddels enthousiast aan slag gegaan met de voorbereiding. Ook zij is blij met dit nieuwe initiatief en benadrukt: ,,Ieder initiatief dient een positief effect op de leefomgeving te hebben en bij te dragen aan ontmoeting en verbinding tussen inwoners. Het plan moet dus gericht zijn op meerdere inwoners. En natuurlijk dient ieder plan voldoende draagvlak te hebben en voor iedereen toegankelijk te zijn. Na 31 mei buigt het college zich over de ingediende aanvragen en kent de subsidie toe. Uiterlijk 1 juli is voor iedereen bekend of de aanvraag al dan niet is toegekend.''

Keller: ,,Het leefbaarheidsbudget is er om de inwoners te laten ervaren dat ze gesteund worden door de gemeente. Hier en daar leeft het gevoel dat dit niet zo is en dat willen we wegnemen. Horen, zien en erkennen vind ik zeer belangrijk. Het streven is om binnen vier jaar de inwoners zich veel meer betrokken te laten voelen bij de gemeente. Het elkaar leren begrijpen en met elkaar samenwerken. We willen de leefomgeving terug geven aan de inwoners, dat is een onderdeel van het veel grotere programma 'kerngericht werken'.''

Inmiddels is binnen de muren van het gemeentehuis een ingrijpende organisatieverandering ingezet. Het nieuwe beleid is meer gericht op dienstbaarheid of, zoals de wethouder het omschrijft, 'voor wie we het doen'. Na een bericht in deze krant kwamen de eerste reacties binnen. Een ervan is de basisschool in Eck en Wiel waarvan de leerlingen een leuk plannetje aan het uitbroeden zijn. Ze willen de school nog meer bij de inwoners van Eck en Wiel betrekken. Om dit te benadrukken hebben ze al een voorschotje op de foto genomen.

Info: buren.nl/onderwerp/leefbaarheidsbudget.