• Juryleden vrijwilligersprijzen gemeente Buren

    Neeltje van Triest
  • Jury vrijwilligersprijzen Buren

Burens erepodium bekend

MAURIK Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari maakt burgemeester De Boer de winnaars bekend van de vrijwilligersprijzen 2015.De jury wordt gevormd door Gerry van der Donk-van Andel uit Maurik, Roel van Beekhoff uit Ingen, Gerard van Eck uit Kapel-Avezaath, Dirk-Jan van Blijderveen uit Lienden en Jan Boelhouwer uit Tiel. Hun werkzaamheden en activiteiten strekken zich over de hele gemeente uit en zij hebben uit hoofde daarvan contacten met veel betrokken inwoners.

 

Deze jury heeft zich gebogen over de vele nominaties. Na intensief beraad draagt zij BV Buren, Stichting Speelplek PWA Beusichem en Houtzagerij Beusichem voor als mogelijke winnaars van de Buurzaamheidsprijs 2015. Mirjam van Ommeren-Leunen uit Lienden, Ria Kragten uit Maurik en Martijn Wezenberg uit Ravenswaaij zijn aangemerkt als mogelijke winnaars van de titel Vrijwilliger van het Jaar 2015.

 

Vrijwilliger van het Jaar 

Mirjam van Ommeren-Leunen uit Lienden is als vrijwilliger en ondernemer breed betrokken, onder meer als vrijwilliger commandant bij het Rode Kruis, de Sinterklaasintocht, de ondernemersvereniging en Burgerzorg. Ria Kragten is als vice voorzitter van het parochiebestuur, voorzitter van de Pastoraatsgroep, redacteur van het kerkblad en meer van zeer grote betekenis voor de Katholieke geloofsgemeenschap in Maurik. Ondernemer Martijn Wezenberg uit Ravenswaaij is genomineerd voor zijn grote verdiensten in het kader van de Veiligheid. De titel Vrijwilliger van het Jaar gaat naar een persoon die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie.

Buurzaamheidsprijs 

Sinds 2014 reikt gemeente Buren de Buurzaamheidsprijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan de participatie en leefbaarheid op de terreinen van zorg, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur en veiligheid in de gemeente. BV Buren is een zeer breed initiatief van inwoners en ondernemers, met als doel het stadsbeeld van Buren te verfraaien. De  Stichting Speelplek PWA Beusichem zet zich met heel veel inwoners en ondernemers in om de mooiste speelplek van Nederland voor Prins Willem Alexanderschool te realiseren. Marja en Jeremy van Zetten runnen al 5 jaar een opvang voor jongeren van 16 t/m 23-27 jaar in hun Houtzagerij in Beusichem.

Kanjer van Buren 

Dit jaar is niemand genomineerd voor de titel Kanjer van Buren, een onderscheiding voor een jonge vrijwilliger van 10 t/m 21 jaar, omdat de inzendingen die binnenkwamen niet voldeden aan de criteria.

Nieuwjaarsreceptie 

De uitreiking van de vrijwilligersprijzen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren op maandag 4 januari van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Maurik en is toegankelijk voor iedereen.