Burense gitkraal te zien in 'Archeologie uit je achtertuin'

BUREN In samenwerking met ruim 120 Nederlandse gemeentes opent op dinsdag 14 juni de 'levende' tentoonstelling Archeologie uit je achtertuin in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Een reusachtige ladenkast toont de grote rijkdom van de Nederlandse archeologie. Daarin is uit vrijwel iedere Nederlandse gemeente een vondst te zien. Zo ook een gitkraal die amateurarcheologen in 1989 vonden langs de provinciale weg bij Maurik.

Deze kraal van git (zacht steen) dateert van ca. 3400 voor Christus en is één van de weinigen bekend uit het rivierengebied. Amateurarcheologen van de BATO (Beoefenaren Archeologie Tiel en omstreken) vonden deze gitkraal in de zomer van 1989 langs de Provincialeweg bij Maurik. Bewerkt git is in de Nederlandse prehistorie zeldzaam. Vindplaatsen liggen veelal aan de kust (Ypenburg, Schipluiden).

Archeologie uit je achtertuin

In iedere Nederlandse gemeente zijn archeologische objecten gevonden. De voorwerpen in de ladenkast variëren van vuurstenen gereedschappen tot Romeinse sieraden en pijpenkopjes uit de moderne tijd. Elk object vertelt een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van de gemeente, en samen tonen ze de enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie.

Meer dan 120 gemeentes

Archeologie uit je achtertuin is een uitbreiding van de bestaande vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland. Meer dan 120 gemeenten nemen deel aan de tentoonstelling, waaronder bijna de helft van de Gelderse en een derde van alle Nederlandse gemeentes. De komende jaren wordt de kast verder aangevuld, tot er van elk van de 390 gemeentes (plus de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een vondst in de laatjes te vinden is.

Archeologie uit je achtertuin is tot stand gekomen in samenwerking met ADC Archeoprojecten en vele gemeentes en regioarcheologen, en de provinciale en gemeentelijke depots in Nederland.