• Raphael Drent

Burgemeester Jan de Boer herbenoemd

MAURIK Maandag 6 mei is burgemeester J.A. (Jan) de Boer opnieuw beëdigd voor een periode van zes jaar. Dit is gebeurd door de Commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Berends, in het provinciehuis in Arnhem.

De burgemeester is herbenoemd op voordracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad voert hiertoe periodiek functioneringsgesprekken met de burgemeester.