• Buren.nl

Burgemeester stelt voorwaarden aan demonstratie woonwagenbewoners Maurik

MAURIK (Voormalig) woonwagenbewoners demonstreren in Maurik om aandacht te vragen voor het landelijk tekort aan standplaatsen. Op 12 oktober hebben zij caravans geplaatst op een afgesloten terrein aan de Nieuwslagseweg, daar zat vroeger een woonwagenkamp. Deze locatie moesten zij donderdag 25 oktober verlaten. De rechter heeft de gemeente namelijk in het gelijk gesteld dat zij moesten vertrekken. De betrokkenen hebben hun caravans nu zonder overleg met de gemeente op een openbare parkeerplaats aan de Homoetsestraat neergezet. De gemeente verbindt voorwaarden aan deze demonstratie.

Jan de Boer, burgemeester van gemeente Buren: ,,In Nederland kennen we het recht op demonstratie. Mensen moeten hun standpunt op een openbare locatie kenbaar kunnen maken. Een demonstratie kan niet zomaar verboden worden. Wel vind ik het belangrijk om hier voorwaarden aan te verbinden, want als gemeente staan we niet zomaar alles toe."

VOORWAARDEN Een van de belangrijkste voorwaarden is het feit dat de demonstranten er niet mogen overnachten. ,,Als gemeente kunnen wij demonstreren niet verbieden, maar wel dat mensen hier verblijven. Door het laten staan van hun caravans met spandoeken kunnen zij toch hun standpunt verkondigen", aldus de burgemeester. Ze mogen niet meer ruimte in beslag nemen dan een kwart van het parkeerterrein. Andere mensen moeten hun auto nog gewoon kunnen blijven parkeren. Daarnaast moeten de demonstranten hun eigen afval opruimen en mogen ze geen overlast veroorzaken. De volledige voorwaarden staan in de bijlage bij dit nieuwsbericht. De demonstranten hebben nog niet aangegeven hoe lang hun demonstratie gaan duren.

LANDELIJKE ACTIE De afgelopen weken 'claimen' (voormalige) woonwagenbewoners in veel plaatsen in Nederland plekken voor hun woonwagen. In de gemeente Buren wordt naast Maurik, ook actie gevoerd in Ingen. De betrokkenen beroepen zich op het beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid wat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in juli heeft vastgesteld. Daarin staat dat gemeenten in de woonvisie ook aandacht moeten besteden aan de huisvesting van woonwagenbewoners. Begin 2019 start een regionaal woningmarktonderzoek. Hieruit moet blijken of en waar er onder eigen inwoners behoefte is aan woonwagenstandplaatsen.

WOONWAGENS IN DE GEMEENTE BUREN Binnen de gemeente Buren zijn er twee locaties voor woonwagens. Er zijn vijf standplaatsen in Zoelen en twee in Buren. Een woordvoerder van de gemeente Buren: ,,Het kampje in Buren verhuren we, het kampje in Zoelen verkochten we aan de bewoners. Er zijn geen plannen om het aantal standplaatsen af te bouwen, dat is de afgelopen jaren ook niet gebeurd. Wij voeren geen 0-beleid. Daarom heeft Bureau Gelijke Behandeling Ieder1Gelijk na hun onderzoek in 2015 geconcludeerd dat er in de gemeente Buren géén sprake is van discriminatie."