Buurtpreventie Bloemenbuurt van start

TIEL De bewoners van de Bloemenbuurt (Rozenstraat, Dahliastraat en de Tulpstraat) slaan de handen ineen om het aantal (auto)inbraken en vernielingen in hun buurt een halt toe te roepen. Daarom zijn zij aan de slag gegaan met buurtpreventie. Bewoners zorgen samen met politie, Avri-handhaving en gemeente er voor dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij straat en buurt.

Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar regelmatig problemen zijn op het gebied van criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen. Een groot deel van de buurtbewoners is bereid er iets aan te doen. Naast inspanningen van politie, gemeente en Avri-handhaving, nemen de bewoners zelf ook voorzorgsmaatregelen, zoals goed hang- en sluitwerk, het merken van waardevolle spullen en/of door extra op te letten. Het is de bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties en in voorkomende gevallen deze meldt.

Bij buurtpreventie Bloemenbuurt bleek buurtpreventie een opmaat te zijn naar veel meer burgerparticipatieprojecten, zoals een opschoondag en burgerhulpverlening. Ook is de verwachting dat zij op korte termijn als officiële wijkvereniging gaan opereren.