• Neeltje van Triest

BV Buren neemt politiek serieus

'Meer overheidsparticipatie en minder burgerparticipatie'

BUREN In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad. Een aantal politieke partijen heeft vrijwilligersorganisatie BV Buren benaderd om input te leveren voor de verkiezingsprogramma's. En dat is niet tegen dovemansoren gezegd. In een lijvig schrijven geeft BV Buren iedere politieke partij stof tot discussiëren.

Een punt van duidelijke kritiek van BV Buren is dat de raadsleden meer inhoud moeten geven aan hun taak als volksvertegenwoordiger. Het is goed om je gezicht te laten zien op braderieën en soortgelijke evenementen. Maar het is niet genoeg: inwoners of groepen van inwoners die willen participeren in wat er in hun leefomgeving zou moeten gebeuren, een luisterend oor en hulp en ondersteuning bieden, zal in dat opzicht veel meer zoden aan de dijk zetten.

BV Buren houdt de politiek ook voor dat ze de samenwerking met de overheid (overheidsparticipatie) moet benoemen en vervolgens dient te beoordelen welke initiatieven ondersteuning verdienen. Dorpsorganisaties zouden hier een eigen rol in kunnen spelen, maar zij dienen dan wel over een werkbudget te beschikken om bepaalde taken over te nemen. De politiek zorgt er ook voor dat de inwoners van Buren jaarlijks een bedrag per persoon beschikbaar krijgen om in te zetten bij burgerinitiatieven. De gemeentelijke ondersteunt, werkt mee, zorgt voor één aanspreekpunt en komt gemaakte afspraken na. De politiek ziet erop toe dat de gemeentelijke organisatie zo wordt omgevormd dat de ondersteuning van bepaalde vrijwilligersgroepen centraal staat.

Dorpsorganisaties steunen vrijwel uitsluitend op vrijwilligers. Wat vooral belangrijk is, is dat de gemeentelijke organisatie integraal gaat werken met één aanspreekpunt voor de dorpsorganisaties. En ze zouden moeten kunnen beschikken over een werkbudget voor hun activiteiten. De pilot voor het beheer van het Plantsoen in Buren kan daarvoor als zeer geslaagd voorbeeld dienen.

Ook een budget per inwoner kan de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving bevorderen. Als een burgerinitiatief voldoende ondersteuning van de bewoners krijgt wordt "hun" budget aan dat initiatief besteed.

BV buren breekt daarnaast een lans voor meer overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. Kort gezegd meer hulp van de overheid bij initiatieven die door de burger worden genomen, in plaats van hulp van burger bij initiatieven die door de overheid worden genomen.

Voorzitter Jan Stellingwerff: ,,Er wordt meer aan de inwoners zelf overgelaten en meer initiatief van de inwoners verwacht. We staan we voor het invoeren van de Omgevingswet in 2019. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. College en raad hebben er al blijk van gegeven dat ze de burger hierin een rol van betekenis willen geven.''

Om de politiek vroegtijdig bewust te maken van de nieuwe golf overheidsparticipatie heeft BV Buren deze leidraad opgesteld om dit thema bij iedere politieke partij in het partijprogramma opgenomen te krijgen.