• Erichem 29-07-2017
    Brand varkenshouderij Knorhof, mannen in witte pakken, asbest wordt gesaneerd naast nabijgelegen manege
    iov Stad Tiel.
    Foto Raphael Drent, Tiel.

    Raphael Drent
  • Roy Wellner
  • Roy Wellner

CDA en Partij voor de Dieren pleiten voor maatregelen

BUREN Direct nadat de gevolgen van de brand op de Knorhof in Erichem steeds duidelijker werden, klommen het CDA en de Partij voor de Dieren in de pen. Het CDA heeft bij monde van fractievoorzitter Riny Veenis een duidelijke vragenlijst bij het college van burgemeester en wethouders neergelegd. Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren vindt vooral dat de raadsleden van de VVD, PCG en Gemeentebelangen zich diep moeten schamen. Beide partijen zijn voor het opstellen van een brede visie op dierveiligheid in stallen.

De vragen van het CDA gaan over de impact voor de omgeving in het kader van milieu en veiligheid ten opzichte van mens, dier en natuur. Daarnaast vraagt het CDA zich hardop af welke impact de brand heeft op de volksgezondheid in Buren en omgeving. Ze verzoekt het college om op korte termijn de visie op dierveiligheid in stallen te onderzoeken. Ook wil ze een gesprek in de raad over het Burens beleid ten opzichte van grootschalige veehouderijen en stallen in de gemeente Buren.

Joop de Jonge is vooral verontwaardigd. Hij heeft in het verleden vele malen dierveiligheid en dierwelzijn in zijn pleidooien centraal gezet. De Jonge: ,, De Partij voor de Dieren heeft in de gemeenteraad meermalen aandacht gevraagd voor deze gevaren maar helaas zonder resultaat. Dieronvriendelijke partijen in de gemeenteraad van Buren hebben stelselmatig initiatieven van de Partij voor de Dieren om iets aan brandveiligheid van stallen te doen tegengewerkt. Ze mogen zich heel diep schamen deze raadsleden waarvoor een dierenleven blijkbaar geen enkele waarde heeft. Raadsleden van de VVD, de PCG (Protestants Christelijke Groepering) en Gemeentebelangen hebben er blijkbaar geen enkele moeite mee als dieren in de vee-industrie levend verbranden.''

Hij is zich er terdege van bewust dat veel van de vergunningen door de Provincie Gelderland zijn uitgegeven, maar vindt dat ook de gemeente Buren hier een partijtje in kan meeblazen.

,,In het bouwbesluit, waarin de brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwbouw worden vastgelegd, tellen dieren nog steeds niet mee als levende wezens. Dit betekent dat in een stal geen brandmelders, sprinklers, nooduitgangen of brandwerende ramen en deuren verplicht zijn. Ook een verdeling in brandcompartimenten is niet verplicht. Hiermee zou de brand beperkt kunnen worden tot één compartiment en zou kunnen worden voorkomen dat de brand overslaat naar andere compartimenten. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede brandpreventie en het beschermen van mens en dier en zou bijvoorbeeld het plaatsen van brandmelders kunnen stimuleren. Alleen toetsen aan het verouderde bouwbesluit betekent dat voor een stal met dieren dezelfde bescherming moet gelden tegen brand als voor een opslagloods met appels. Voor de gemeente Buren, met meer dan een miljoen gehouden dieren in de vee-industrie, vindt de Partij voor de Dieren het dan ook van wezenlijk belang dat er iets aan de brandveiligheid van stallen wordt gedaan.''

Label:

Knorhof