Collectief Rivierenland opgericht

TIEL - De provincies willen in de toekomst het agrarisch natuurbeheer gaan regelen via collectieven. Dat zijn agrarische natuurbeheerverenigingen die zelf de contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) gaan afsluiten en ook controle en handhaving gaan uitvoeren. Voorbeelden van dit natuurbeheer in Rivierenland zijn onder andere weidevogels en hoogstambomen. Voor het rivierengebied hebben zich de zes agrarische natuurverenigingen in het Collectief Rivierenland verenigd. De statuten zijn op 20 januari getekend. Vanuit deze regio maakt de Lingestreek deel uit van dit nieuwe collectief. Info: www.collectiefrivierenland.nl.

Het ontwerp natuurbeheerplan is door de provincie Gelderland vastgesteld. In dit plan zijn de begrenzingen van de gebieden aangegeven waarbinnen gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden. Belanghebbenden kunnen tot 23 februari zienswijzen op dit plan indienen bij de Provincie Gelderland.

Foto: Bestuur opgericht Collectief Rivierenland met notaris Mostart in het midden. Vlnr staand: Hotze Hofstra (Maas en Waal), Jos van Maanen (TCW), Fried Frederix (PLoegdriever), Brord Sloot(Rijnstromen), Corine Weiman (Lingestreek) en Jo Penders (Capreton).