• Michel Broekhuizen

College wil vergunningen zonneparken intrekken

KAPEL-AVEZAATH/TIEL Het college van B&W heeft de vergunninghouders voor een tweetal zonneparken in Kapel-Avezaath gevraagd de tijdelijke omgevingsvergunningen in te laten trekken. Dit is volgens het college noodzakelijk voor een goede start van het proces, waarbij ze samen wil optrekken met een begeleidingsgroep die bestaat uit de initiatiefnemers van de parken, omwonenden uit Kapel-Avezaath en Wadenoijen en andere betrokken partijen.

De voorzitter van de bezwarencommissie schrijft dit in een brief van 6 december aan de 110 indieners van de bezwaarschriften. Die kregen 28 november te horen dat de tijdelijke omgevingsvergunningen alleen zijn bedoeld om subsidies aan te vragen, en niet om te bouwen. Als bewijs waren er een tweetal verklaringen van de parkontwikkelaars bijgevoegd waarin staat dat zij zich aan die afspraak zullen houden.

KRITIEK Ook tijdens de gecombineerde commissievergadering van 6 december kwam er veel kritiek op de huidige aanpak van het college en verantwoordelijk wethouder Ben Brink. Vooral CDA, PvdB, OD16 en Sociaal Tiel, al vanaf het begin tegenstanders van het plan, reageerden fel op het proces. Zij concluderen niet alleen dat de locatie niet geschikt is, maar nemen het 't college vooral kwalijk dat het hele proces tot nu toe veel te snel gaat, omwonenden nauwelijks geïnformeerd waren en de vergunningen afgegeven zijn op basis van onjuiste informatie met betrekking tot het draagvlak, wat er onvoldoende blijkt te zijn.

Ook de PvdA, nog zwevende als het gaat om dit onderwerp, erkende dat ze de hand in eigen boezem moet steken en uitte vooral over het draagvlak de nodige twijfels richting haar wethouder Brink. Die beloofde om met de vergunninghouders in overleg te gaan om de vergunningen van tafel te krijgen, omdat het college het belangrijk vindt om samen met alle partijen, waaronder de begeleidingsgroep, op te trekken. Ook de VVD, inmiddels geen voorstander meer en D66, die het plan nog het meeste kans van slagen geeft, raadde hem met klem aan dat te doen.

BEGELEIDINGSGROEP Omwonenden wordt gevraagd zich uiterlijk 11 januari aan te melden voor een vergadering om samen met de initiatiefnemers en overige betrokken partijen een begeleidingsgroep te vormen. Ook de bezwarenafhandeling is opgeschort tot medio januari, vanwege de mogelijke intrekking van de vergunningen. Gebeurt dat niet, dan vindt er eind februari een hoorzitting plaats waarin alle partijen hun standpunten en belangen mondeling kunnen toelichten.

Met de nieuwe start hoopt het college weer te kunnen praten over de voorgenomen plannen en een mogelijke herziening van het bestemmingsplan. De omwonenden zijn bereid mee te denken, maar willen dat er in beginsel naar alternatieve locaties en middelen gekeken wordt. Blijven de kloof en de weerstand te groot - en het draagvlak dus te klein - dan is de kans groot dat de stekker eruit getrokken wordt.