• Ab Donker

Complimenten voor de hulpdiensten

BUREN In een uitgebreid schrijven aan de Burense raadsleden blikt burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren terug op de crisisbeheersing rond de brand van varkenshouderij Sebava, ofwel de voormalige Knorhof.

In het feitenrelaas staat beschreven dat de brandweer na melding met vier voertuigen is uitgerukt en snel ter plaatse was. Uiteindelijk waren zo'n 100 brandweerlieden actief en 12 voertuigen ter plaatse.

De brand veroorzaakte verspreiding van asbestdeeltjes, rookontwikkeling en stank. De werkelijke oorzaak van de brand is niet te achterhalen. Vanwege instortingsgevaar heeft de brandweer volgens protocol geen verder onderzoek kunnen doen. De crisis is door brandweer, gemeente, waterschap en omgevingsdienst bestreden en vanwege de omvang snel opgeschaald. Vanuit het gemeentehuis werd overlegd met onder meer brandweer, politie, Veiligheidsregio, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, ODR, Waterschap en ambtenaren.

Het Waterschap heeft tijdens de crisis gezorgd voor voldoende bluswater. Aan de hand van proefmonsters is geconstateerd dat de crisis geen gevolgen heeft gehad voor de waterkwaliteit. Bluswater kon deels worden opgevangen en worden hergebruikt.

Vanaf vrijdag 28 juli heeft de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) het bedrijf namens de Provincie gelast om onder andere een plan van aanpak in te dienen voor de asbestsanering- en sloopwerkzaamheden. De saneringswerkzaamheden verliepen voorspoediger dan verwacht. Binnen twee weken waren de kadavers van de 20 duizend verbrande varkens afgevoerd. In de tweede helft augustus is begonnen met het opruimen van de asbest in de omgeving. Eind augustus werd de sanering tot de fundering afgerond. Hierna startte de sanering van de fundering, mestsleuven en grond. Na de brand is beperkt hinder is ondervonden van de aanwezige geur.

De burgemeester trekt na het uitgebreide verslag de conclusie dat de operationele diensten tijdens de bestrijding van deze crisis naar behoren hebben gefunctioneerd en complimenteert ze hiermee.