Concert Cornecanters

INGEN Op 7 juli geven de Cornecanters hun jaarlijkse benefit concert in de kerk aan het Dr. A.R. Holplein in Ingen. Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan zorgcentrum De Valentijn. Aan deze avond verlenen vijf koren hun medewerking.