• Google Streetview

Controle onderhoud dijken Waterschap Rivierenland

TIEL Waterschap Rivierenland start op 17 juni met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. Dit wordt de 'schouw' genoemd

De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Het belangrijkste doel van het maaien is het behouden van een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Ook is het controleren van de dijken op schades beter mogelijk als deze gemaaid zijn.

ZOMERSCHOUW Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 17 juni zijn gebeurd. De dijkbeheerder zal dit controleren.

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen.