• Ab Donker

Controles door provincie en NVWA bij varkensstal

ERICHEM Op het bedrijf van Sebava bv, voormalig Knorhof, zijn 20.000 varkens omgekomen. Eerdere berichten gaven aan dat dit aantal veel hoger zou liggen, maar de officiële telling blijft op 20.000 staan. Het bedrijf valt door zijn grootte onder toezicht van de provincie Gelderland. Op 8 juni 2010 is een revisie vergunning verleend door de Provincie. In deze vergunning zijn 19.147 varkens vergund. Op 30 juni 2011 is er een Milieu Neutrale wijziging geweest in verband met een ander type luchtwasser. Tot op heden is deze vergunning leidend voor de bedrijfsvoering.

De normale milieucontrole is sinds het verstrekken van de vergunning eenmaal per jaar door medewerkers van de Provincie Gelderland uitgevoerd. Daarnaast zijn zo nu en dan extra controles gehouden. De laatste extra controle dateert van oktober 2016, toen is gekeken naar het naleven van de Wet Natuurbescherming. Verder zijn in 2016 en 2017 geen extra controles door de provincie uitgevoerd. In 2015 zijn vijf extra controles geweest, waaronder twee bedrijfsmeldingen omdat de luchtwasser defect was en een controle naar aanleiding van een klacht. Vier van de vijf extra controles vonden in de eerste helft van 2015 plaats.

In die tijd was er veel aandacht voor eigenaar Straathof. Op 30 maart 2015 kondigde EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma aan dat zijn bedrijven in Nederland door de NVWA zeer regelmatig geïnspecteerd zullen worden. Dit naar aanleiding van het beroepsverbod dat hij in Duitsland had gekregen. Nederland, maar ook Roemenië en Hongarije, waar Straathof ook varkensbedrijven exploiteert, zijn door Duitsland hiervan op de hoogte gebracht.

Marianne Tiemen (PvdD) stelde in dezelfde periode vragen in de Tweede Kamer over strafrechtelijk onderzoek van Straathof in Nederland. In haar antwoord liet Dijksma weten dat hij in 2012, 2013 en 2014 enkele forse boetes heeft ontvangen. Ook is een voorwaardelijke stillegging van de onderneming voor een periode van 3 maanden met proeftijd van 2 jaar uitgesproken. Tegen dit vonnis heeft de ondernemer hoger beroep aangetekend.

Dijksma liet in 2015 weten: ,,Ondanks dat de eerder geconstateerde gebreken hersteld zijn, vind ik de mate van overtredingen zorgwekkend. De NVWA zal de bedrijven van de betreffende veehouder komende tijd dan ook zeer regelmatig blijven inspecteren.''

Label:

Knorhof