• import

Corry van Rhee-Oud Ammerveld waarnemend burgemeester Druten

TIEL Corry van Rhee-Oud Ammerveld is door commissaris van de Koning Clemens Cornielje benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Druten. Zij vervangt vanaf  16  januari L.J.E.M. van Riswijk, die burgemeester van Zevenaar is geworden.

Corry van Rhee-Oud Ammerveld (62 jaar, lid van de PvdA, wonende in Tiel) heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet als waarnemend burgemeester in Gelderland. Van november 2017 tot heden was zij waarnemend burgemeester in Scherpenzeel, daarvoor was ze van juni 2017 tot november 2017 waarnemend burgemeester in West Maas en Waal. Van 2002 tot 2017 was zij politiek actief in de gemeente Tiel, eerst als raadslid en fractievoorzitter, vervolgens van 2009 tot 2017 als wethouder.

Lucien van Riswijk is per 20 december benoemd tot burgemeester van Zevenaar. De commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, heeft vervolgens in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Druten besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen.

De delegatie van de gemeenteraad heeft afgelopen week positief gereageerd op de voordracht van mevrouw Van Rhee-Oud Ammerveld. De commissaris van de Koning heeft haar vervolgens benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Druten per 16 januari en haar met ingang van dezelfde datum ontslag verleend als waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel.

Met de raad van de gemeente Scherpenzeel zal een gesprek gepland gaan worden over de invulling van het burgemeestersambt in de gemeente.

 Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.