• Jos van Rooijen

De Bloesem onder verscherpt toezicht

ECK EN WIEL In het najaar van 2017 heeft de Onderwijs-inspectie onderzoek gedaan naar de onderwijskwaliteit op OBS de Bloesem in Eck in Wiel. De Bloesem is onderdeel van schoolbestuur BasisBuren.

De onderwijsinspectie is kritisch op het onderwijs dat op de school gegeven wordt. De inspectie merkt de school aan als zeer zwak. Dit betekent dat de school onder verscherpt toezicht komt te staan en een verbetertraject moet doorlopen.

De manier van onderwijs geven moet veranderen en de opbrengsten verbeteren. De school was daar al mee bezig, maar de verbetering zal moeten versnellen. De ouders zijn meteen geïnformeerd en worden betrokken bij het verbetertraject.