De Nieuwe Kroniek

TIEL De Nieuwe Kroniek is het verenigingsblad van de Vereniging Oudheidkamer Tiel en omstreken. Aan dat laatste wordt in de eerste bijdrage aandacht geschonken.

door Frits Kat

Wie waren toch die twee kleuters die min of meer de show stalen bij de eerste steenlegging voor een nieuwe rooms-katholieke kerk in Maurik? Na een lange zoektocht bleken het de tweeling Joop en Wim Reus te zijn, zonen van de Tielse arts. In een lange bijdrage over hoe een Groningse meubelmaker evangelist werd in Tiel worden de loopbaan en de activiteiten van v. Kooij weergegeven. Zo spoorde hij b.v. jongeren aan bij hem catechisatie te gaan volgen en zette hij zich in voor de realisatie van een christelijke school. In de vaste rubriek Cultuurhistorisch Nieuws wordt de aandacht gericht op de Joodse begraafplaats in Tiel. Centraal hierin staat de langdurige opknapbeurt van het Metaheirhuisje. Tijdens de komende Monumentendag zal daar een overzicht te zien zijn van de meer dan honderd Tielenaren die vaak om den brode verhuisden naar de grote steden en daar het slachtoffer werden van de nazi's. In Uitzonderlijke gemeentesecretarissen in Lienden doet oud-burgemeester Klaas Tammes verslag van enkele gemeentesecretarissen, die ongeschikt waren voor het uitoefenen van de functie. Ze waren niet integer, partijdig en een bron van onrust en onenigheid. Een volgende bijdrage geeft een uitgebreid overzicht van de verwoestingsfoto's van Tiel in de meidagen van 1945. De rubriek Uit de vlooienklap, Nieuws van het Regionaal Archief Rivierenland, een tweetal boekbesprekingen en een in memoriam Huub van Heiningen vormen het sluitstuk van dit gevarieerde nummer van De Nieuwe Kroniek.