De Samen, oervolk in het noorden van Scandinavië

TIEL Op donderdag 3 maart houdt de Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o. een bijzondere lezing over een niet erg gangbaar onderwerp. Astrid Versteegh verzorgt een voordracht over de Samen, de bewoners van Lapland. De lezing vindt plaats in het Regionaal Archief Rivierenland. De aanvangstijd is 20.00 uur.

,,Zelf ben ik opgegroeid in Noorwegen en had ik een Samische penvriendin. Jammer genoeg heb ik sinds mijn jeugd geen contact meer met haar maar het leven van de Samen is mij altijd blijven interesseren. De Samen zijn één van de laatste oervolken van Europa en leven in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Voor de Samen is er een sterke samenhang tussen mens en natuur, tussen het zichtbare en het onzichtbare. Alles hoort samen. In de voorgeschiedenis zou een Same een beer of een wolf als voorvader gehad kunnen hebben. Bomen, stenen, het meer om in te vissen, alles heeft een persoonlijkheid en een geest in het Samische geloof. De nabijheid en de relatie tot de natuur heeft meegeholpen aan een duurzaam bestaan van dit bijzondere volk in het hoge noorden. Alles waarvan ze leefden, was en is afkomstig uit de natuur."