• Partij voor de Dieren

Dieren op de markt

MAURIK Tijdens de zomermarktbazaar in Maurik constateerde de Partij voor de Dieren dat er levende dieren (drie koeien) aanwezig waren. De partij zet vraagtekens bij het feit of het is toegestaan om zonder vergunning levende dieren te koop aan te bieden, dan wel te gebruiken voor reclame doeleinden op markten en stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren.

De Partij voor de Dieren vindt dat dieren niet op een dergelijke manier als handelswaar of reclame object zouden moeten worden gebruikt en heeft de indruk dat er nu helemaal niets is geregeld in de gemeente Buren.