• Bert Spiertz

Dijkcontrole in de zomer

TIEL Waterschap Rivierenland gaat vanaf 18 juni alle dijken in haar verzorgingsgebied controleren.

Eigenaren en gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen dan kort hebben. Het maaisel moet zijn opgeruimd en distels en brandnetels verwijderd. Een dijkbeheerder controleer of dit inderdaad uitgevoerd is. Zo niet, dan voert het waterschap het alsnog uit op kosten van eigenaar of gebruiker.

Met deze 'zomerschouw' controleren de dijkbeheerders of particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Doel van het maaien is het behoud van een sterke grasmat op de dijk. Die sterke grasmat draagt eraan bij dat de dijk goed bestand is tegen hoge waterstanden op de rivier. Ook is het controleren van de dijk op schades beter mogelijk als deze gemaaid is.