• Bruno Gröning 1906-1959

Documentaire Het fenomeen van de genezing

TIEL Genezing langs geestelijke weg, ook van ongeneeslijke ziekten voor veel mensen klinkt het te mooi om waar te zijn. Dat dit toch mogelijk is, toont de indrukwekkende documentaire 'Het fenomeen van de genezing - de wereldwijde activiteiten van de Bruno Gröning-Vriendenkring'. Bruno Gröning zorgde in de 50-er jaren wereldwijd voor krantenkoppen door buitengewone genezingen. Toen hij stierf in 1959, geloofden velen dat daarmee alles voorbij was. Door toepassing van zijn leer gebeuren genezingen, die uit medisch oogpunt onverklaarbaar zijn. De documentaire wordt zondag 29 oktober en zondag 26 november getoond in wijkcentrum Passewaaij aan het Koerierspad 3 in Tiel.

In 1979 richtte Grete Häusler de Bruno Gröning-Vriendenkring op. Zijzelf beleefde door Bruno Gröning de genezing van drie als "ongeneeslijk" aangetoonde ziekten. Tot haar eigen verbazing stelde zij vast, dat ook na 1959 genezingen gebeurden.

Langzamerhand werden steeds meer artsen door hun genezen patiënten geattendeerd op het gebeuren. In 1992 richtten artsen en mensen uit andere medische beroepen de Medisch Wetenschappelijke Vakgroep (MWF) op in de Bruno Gröning-Vriendenkring. Zij hebben de taak op zich genomen om de genezingen te onderzoeken aan de hand van diagnoses, die door onafhankelijke artsen bevestigd en gedocumenteerd zijn. Zij houden wereldwijd lezingen om collega's en geïnteresseerden te informeren.

Door deze activiteiten en verder door de onvermoeibare inzet van vrijwillige helpers is de Bruno Gröning-Vriendenkring intussen gegroeid tot een van de grootste verenigingen voor genezing langs geestelijke weg, wereldwijd.

In mei 2013 kreeg de Bruno Gröning-Vriendenkring het Peace Pole Award de aan de Verenigde Naties (UNO) aangesloten World Peace Prayer Society (WPPS).

Al deze belangrijke gebeurtenissen laat de documentaire zien. In totaal negen jaar besteedde het team van regisseur en scriptschrijver Thomas Eich aan de productie. Zo was het filmteam onderweg op alle continenten en interviewde Bruno Gröning-vrienden uit meer dan 35 landen. Bij elkaar zijn twintig en medisch gedocumenteerde genezingen te zien in de film.

De film wordt zondag 29 oktober en zondag 26 november van 11.00 uur tot 17.00 uur vertoond, in drie delen inclusief twee pauzes (catering aanwezig). De toegang is vrij, een gift wordt gevraagd. Aanmelden: Sander Lempers, 06-12272562.

Info: www.bruno-groening-film.org