• SLG
  • SLG

Doe mee met beplantingsproject 'Dijken in het Groen'

RIJSWIJK Bewoners langs het dijktracé Hagestein - Opheusden in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren kunnen meedoen aan het beplantingsproject 'Dijken in het Groen', waarmee ze hun erf kunnen verfraaien door het aanplanten van heggen, fruitbomen en bosjes.

Het beplantingsproject 'Dijken in het Groen' wil het groene karakter langs het dijktracé Hagestein - Opheusden versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Het beplantingsproject biedt de mogelijkheid voor aanplant van zowel grotere landschappelijke terreinen als woonerven. De informatieavonden zijn op woensdag 29 maart in Kesteren maandag 3 april in Culemborg of donderdag 6 april in Rijswijk.

De avonden worden ingeleid door landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen. Hij gaat een enthousiast verhaal vertellen over de 'groene bakens' langs de dijk. Deze 'groene bakens' wijzen nog de plekken aan waar mensen generaties lang hebben gewoond en gewerkt. Deze oude woonplekken vallen niet alleen op door hun groene uitdossing maar ook door hun ongelijkmatige spreiding. Nu eens treffen we lintbebouwing aan, dan weer verspreide bewoning of zelfs eenzaamheid. Verschillen, die alles te maken blijken te hebben met voor- en tegenspoed in het leven van de dijkbewoners. De rivier speelde hierin een cruciale rol.

Al met al zal duidelijk worden dat de erfbeplantingen geweldig kunnen helpen om de rijke geschiedenis van het dijklandschap meer leesbaar te maken.

Het project 'Dijken in het Groen' wordt mogelijk gemaakt dankzij de combinatie dijkverbetering HOP en de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren, Waterschap Rivierenland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. INFO: projectleider Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 026 - 3537444 of f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl

Woensdag 29 maart: Molen de Zwaluw, Batterijenweg 19c, Kesteren.

Maandag 3 april: Stadszaal in het Stadhuis, Oude Vismarkt 4, Culemborg.

Donderdag 6 april: Informatiecentrum Dijkverbetering HOP, Rijswijk (terrein Roodvoet).

Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Aanvang om 20.00 uur.