• Google maps

Doorkijkje gemeentebeleid Buren: vooruitkijken en doorgaan

MAURIK De behandeling van de kadernota in de gemeente Buren geeft een doorkijkje naar het gemeentelijk beleid van het volgend jaar. Dan leggen de raadsleden hun wensenlijstje bij het college en blikken de toekomst in. Tijdens de begrotingsbehandeling begin november wordt rekening gehouden met deze wensen.

De fractievoorzitter van de VVD Nanda van Doremalen benadrukt dat ze aandacht wil voor goed financieel beheer, grip op gemeenschappelijke regelingen en een modern bestuur. Een professioneel bedrijvenloket, meer nadruk op de verkoop van Doejenburg en gedegen gemeentelijke inkoop. Daarna wijst ze op de faciliterende rol van de gemeente.

Arthur Warmer (PvdA) breekt een lans om met alle 21 raadsleden constructief samen te werken. Geen partijpolitiek, geen scheiding tussen oppositie en coalitie, maar luisteren naar elkaar. ,,Inwoners moeten zich weer gaan herkennen in de standpunten van de gemeente''. Hij wijst onder andere op de duurzaamheidsvisie en het kerngericht werken waar de raad nu echt mee aan de slag gaat.

Sander van Alfen van GB benadrukt dat het coalitieakkoord nog niet in deze nota is verwerkt. De aanpak van de wegen, het invoeren van het leefbaarheidsbudget, investeren in de organisatie, het sociaal domein, meer duurzaamheid, goed vrijwilligersbeleid en het afschaffen van de hondenbelasting. ,,Dit alles kost geld en kan niet allemaal tegelijkertijd'', benadrukt hij. Hij pleit voor themagericht werken.

Christiaan de Lange van de PCG wijst onder andere op de vraag naar woningen in Lienden. Hij wil meer aandacht voor de plaatselijke behoefte. De buitensporten en met name de voetbal worden volgens hem rijkelijk financieel bedeeld. Zijn partij vindt dat op oneigenlijke gronden verschil wordt gemaakt tussen de verschillende sportverenigingen.

Albert Zwarteveen (PvdD) constateert alleen maar voortzetting oud beleid. Net als het CDA van Riny Veenis. Ze verbaast zich ook over het vele geld dat bij het sociaal domein overblijft. Alda van Zijl (D66) wijst er op dat te makkelijk in de financiën voor het onderhoud Tollewaard gesneden wordt. Ze vraagt meer ruimte voor kunst en cultuur en maatregelen voor het stukrijden van wegen door grote bedrijven.