• Chris Kramer

Duurzame energie voor Westluidense Poort Tiel

TIEL Het cultuurgebouw bij de Westluidense Poort krijgt een duurzaam systeem voor verwarmen en koelen, warmte-koude opslag genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen waarin de warmte en koude wordt opgeslagen. De komende weken realiseert VolkerWessels twee bronnen in het gebied. De aanleg van dit systeem past bij de doelstellingen van het klimaatbeleid van de gemeente om de uitstoot van CO2 terug te dringen en meer energie duurzaam op te wekken.

Maandag 24 oktober start de aannemer met de bronboring in het gebied tussen de Rechtbankstraat en de nieuwbouw. Hiervoor worden eerst stalen buizen in de grond gebracht. De werkzaamheden zijn overdag en duren een week. Volgende week wordt een tweede bron geboord bij de bouwkeet. Na iedere bronboring wordt de bron gedurende een week gespoeld met water. Dat gebeurt doorlopend. De booropstelling is zo geplaatst dat het verkeer ongehinderd kan passeren.

Warmte-koude opslag

n de zomer is relatief veel warmte aanwezig, die eigenlijk in de winter pas nodig is. En andersom: in de winter is er veel koude die 's zomers goed gebruikt kan worden. Door opslag van deze warmte en koude is het mogelijk vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van watervoerende lagen in de bodem.

Er worden twee bronnen op enige afstand van elkaar geboord. Het water wordt in de zomer uit de zogenaamde koude bron opgepompt, en ter beschikking gesteld aan het gebouw om te koelen. Het daarna opgewarmde water wordt in de andere bron (de warme) ingebracht. In de winter wordt het warme water opgepompt en wordt de warmte afgegeven aan een warmtepomp. Het hierdoor afgekoelde water wordt daarna weer in de oude bron opgeslagen.

Toekomstige culturele hart van Tiel en de regio

Door de vestiging van culturele instellingen in aanvulling op schouwburg en filmtheater Agnietenhof wordt de Westluidense Poort het culturele hart van Tiel en de regio. Een bruisend centrum voor muziek, dans, beeldende kunst, literatuur en informatie. Het wordt de uitgelezen plek voor jong en oud in Tiel en de regio om zich te ontwikkelen, kennis uit te breiden, te studeren en werken. Naast het cultuurgebouw versterken ook een ondergrondse parkeergarage voor 580 auto's en stadswoningen het gebied. De parkeergarage, ook voor fietsen, zorgt voor een optimale bereikbaarheid van het cultureel kwartier en biedt bezoekers van de binnenstad parkeergelegenheid direct naast het centrum.