• gemeente Buren
  • gemeente Buren

Een koffer vol kansen voor alle Burense kinderen

BUREN Maandag 3 december hebben vertegenwoordigers van alle basisscholen en kinderopvang-organisaties en de gemeente Buren afgesproken ervoor te zorgen dat alle kinderen in onze gemeente veilig en gezond opgroeien. Scholen, kinderopvang en ouders kunnen daarbij hulp gebruiken van iedereen.

Concreet betekent dat, dat deze partners gezamenlijk activiteiten gaan ontwikkelen zodat alle kinderen in de gemeente zich veilig, gezond en kansrijk kunnen ontwikkelen. In het schooljaar 2019-2020 worden de eerste activiteiten aangeboden. Daarbij werken ze samen met aanbieders op het gebied van bewegen, sport, voeding, kunst, cultuur, techniek, muziek, natuur en welzijn. De bestuurders en directies van deze partners gaan hun medewerkers hierin ondersteunen. Ook zien zij gezamenlijk toe op de voortgang van de ontwikkeling en de kwaliteit van de activiteiten. Daartoe overleggen ze tenminste 4 keer per jaar met elkaar.

TOEKOMST In de gemeente Buren willen ze het beste voor de kinderen. Dat geldt niet alleen voor ouders. Ook als gemeenschap koesteren ze de kinderen. Ze zorgen voor leven in de brouwerij, zetten ons aan het denken, brengen geluk. En soms baren ze ons zorgen. Omdat kinderen zich anders ontwikkelen dan we hopen en verwachten. Of omdat ouders te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, werkloosheid, enzovoorts.

In 2017 hebben allerlei organisaties die iets met kinderen hebben met elkaar wensen, ideeën, mogelijkheden en kansen verkend. Ook hebben ze samen de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen benoemd. Ze weten bijvoorbeeld dat we in de gemeente Buren niet goed scoren op het gebied van taalvaardigheid. Maar het gaat niet alleen om de grote uitdagingen. Er zijn al heel wat kleinere ideeën geopperd. Zoals speeltuinbesturen die bij elkaar gaan kijken om van elkaar te leren. Of muziekverenigingen en sportclubs die samen optreden bij evenementen.

De vertegenwoordigers van de organisaties nodigen iedereen in de gemeente uit om hier hun steentje aan bij te dragen. Gemeente Buren zal ideeën van de gemeenschap ondersteunen. Kleine en grote. Zodat ze samen elk kind een volle koffer met kansen bezorgen.