Eerste grote calamiteitenoefening in gloednieuw Calamiteitencentrum Tiel

TIEL De medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen dinsdag voor het eerst hun jaarlijkse grote calamiteitenoefening in het gloednieuwe Calamiteitencentrum van Waterschap Rivierenland in Tiel.

Vanuit de gloednieuwe 'Centrale Regiekamer' bestuurt het waterschap dagelijks alle zuiveringsinstallaties en rioolgemalen en het merendeel van de stuwen en gemalen in het rivierengebied. Een primeur binnen de waterschapswereld vanwege de integratie van peil- en zuiveringsbeheer en de combinatie met een calamiteitencentrum.

Het Calamiteitencentrum bestaat uit vast ingerichte ruimtes met alle faciliteiten die nodig zijn voor een betrouwbare en efficiënte coördinatie van crisissituaties en crisiscommunicatie. Vanuit de Centrale Regiekamer beschikken de crisisbestrijders in het Calamiteitencentrum over alle benodigde informatie, afkomstig van installaties en gemalen, de interne organisatie en externe bronnen. Zo overziet de crisisorganisatie van het waterschap de situatie beter en kan het sneller ingrijpen waar nodig. Een krachtig instrument in crisismanagement.