• archief BDUmedia

Extra aandacht voor drank- en horecawet bij verenigingen en dorpshuizen

MAURIK Ook dit jaar controleert de gemeente Buren weer of horecagelegenheden, slijterijen, maar ook sportverenigingen en dorpshuizen zich houden aan de regels uit de drank- en horecawet. ,,Voor de sportverenigingen en dorpshuizen hebben we extra aandacht. Afgelopen anderhalf jaar hebben we geïnvesteerd in voorlichting aan de besturen en vrijwilligers. We gaan er vanuit dat deze verenigingen en stichtingen de zaken inmiddels op orde hebben", aldus burgemeester Jan de Boer.

Eind 2017 heeft de gemeente verschillende informatiebijeenkomsten gehouden voor besturen en vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken over de ongewenste effecten van alcoholgebruik en de manier waarop verenigingen en dorpshuizen een rol kunnen spelen bij het voorkomen dat jongeren veelvuldig met alcohol in aanraking komen.

Na de bijeenkomsten heeft de gemeente in 2018 alle locaties bezocht voor een administratieve controle. Tijdens die controle konden de besturen vragen stellen over de toepassing van de regelgeving en kregen zij de gelegenheid om zaken te verbeteren die niet in overeenstemming bleken met de regels.