Fikse korting op zorg

TIEL - Tijdens een bijeenkomst van regio Rivierenland over de nieuwe inrichting van de zorg bleek dat er fiks gekort wordt op toekomstige zorg. De aangesloten gemeenten ontvangen gemiddeld elf procent minder voor de AWBZ-zorg en vier procent minder voor de Jeugdzorg. De Jeugd AWBZ wordt ook voor vier procent gekort.door Neeltje van Triest@neeltjevtDeze kortingen zijn inmiddels in alle onderhandelingen met de zorgaanbieders meegenomen en doorberekend. Daar komt nog bovenop dat alle aangesloten gemeenten van het Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel), tussen de 0 en 50.000 inwoners tellen. Cijfers wijzen uit dat bij gemeenten in deze categorie de zorgkosten schommelen tussen min dertig en plus dertig procent per jaar. Deze bandbreedte van zestig procent toont aan hoe moeilijk het is om op zorg te begroten. Bij de grotere steden als Amsterdam en Rotterdam ligt dit percentage tussen min tien en plus tien procent.Inmiddels zijn ook bij de gemeenten nog niet alle aantallen van gebruikers in de zorg duidelijk en wacht men nog op de laatste namen uit Den Haag. De gebiedsteams zijn nu zelf maar druk aan het inventariseren om aan de hand van gegevens die bijvoorbeeld door de zorginstellingen worden verstrekt een duidelijk beeld te krijgen. Er ligt vanuit Den Haag wel een toezegging dat in het voorjaar eventueel via de zogeheten meicirculaire iets wordt bijgepast.De voorzitter van de tijdelijke programmaraad Sociale Ontwikkeling regio Rivierenland Henk Driessen stelt dat er op dit moment voor bestaande zorggebruikers in 2015 voor een zachte landing is gekozen, maar dat in 2016 zeker wordt gekeken naar meer concurrentie en efficiëntie. Volgens hem moet er een omslag in de benadering van zorg plaatsvinden en ligt de bal vooral bij zorgaanbieders om zo creatief mogelijk met de beschikbare financiën de best mogelijke hulp te verlenen. Ook de gebiedsteams zullen zich aan hun budget moeten houden. Iedere gemeente is apart aansprakelijk voor zijn eigen budgetoverschrijdingen.