• Tiel, 04 juni 2015
    Nieuwe koelbus voor Voedselbank Rivierenland
    Aanschaf mogelijk door grote donaties van Oranje Fonds en Caritas Suitbertus met ieder een bedrag van € 10.000, -. De koelbus van Voedselbank Rivierenland was dringend aan vervanging toe maar hiervoor waren de financiën niet toereikend. Daarvoor werd een beroep gedaan op enkele fondsen en niet tevergeefs. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en besteedde het afgelopen jaar een bedrag van € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Een donatie aan de Voedselbank past dan ook heel goed binnen de doelstellingen van het Oranje Fonds. De Caritas Suitbertus steunt al jaren mensen die in armoede leven en doet dat op vele manieren. Soms worden individuen of gezinnen geholpen die in acute nood verkeren. Ook de jaarlijkse Tielse Ouderendag wordt gefinancierd door de Caritas en het Inloophuis Tiel. Uit de royale donatie voor d

    Foto Jan Bouwhuis

Financiële injectie voor Voedselbank

TIEL Gemeente Tiel gaat Voedselbank Rivierenland in 2016 met 4.000 euro ondersteunen.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde vorige week in met een motie van oppositiepartij Partij van de Burgers (PvdB) die deze financiële injectie mogelijk maakt. CDA, Sociaal Tiel, GroenLinks en ChristenUnie dienden het voorstel mede in. ProTiel en twee van de vijf VVD-raadsleden stemden tegen. Het bedrag wordt gereserveerd uit de rijksmiddelen voor het armoedebeleid.

De motie draagt wethouder Henk Driessen (CDA) van sociale zaken daarnaast op om een lobby te starten onder de zeven andere gemeenten die binnen het verzorgingsgebied van de Voedselbank vallen. Deze gemeenten worden aangespoord om net als Tiel ook een financiële bijdrage te leveren. In december, als de raad zich buigt over het minimabeleid, moet de ondersteuning op de langere termijn aan de orde komen.

,,Een grote groep mensen in onze regio blijft afhankelijk van de eerste levensbehoefte bij de Voedselbank", aldus PvdB vorige week. ,,Dit helaas noodzakelijke initiatief dat wordt gerund door vele vrijwilligers, staat onder druk. Vooral als de onderhoudskosten van hun onderkomen op de schouders van deze voorziening rusten", aldus PvdB vorige week.

Voedselbank Rivierenland, met uitgiftepunten in Tiel, Geldermalsen en Culemborg, trok eerder dit jaar bij gemeenten aan de rem. De organisatie heeft grote moeite om de vaste lasten te betalen en haar begroting op orde te krijgen. In Tiel maakt de Voedselbank gratis gebruik van een gemeentelijke ruimte in de Burgemeester Schullstraat. Dit is op voorwaarde dat de Voedselbank verantwoordelijk is voor het grootonderhoud. Dit en volgend jaar ziet de Voedselbank zich met grote kosten voor buitenschilderwerk en gevelreiniging geconfronteerd. Gemeente Tiel schat dat hiermee tussen de 15.000 en 20.000 euro gemoeid is.