• Esther Coumans

Formatie in Tiel van start

TIEL De coalitieonderhandelingen in Tiel zijn van start gegaan. Als formateur is de Nijmeegse wethouder Ben van Hees aangetrokken. Voornemen is om de inwoners mee te nemen in het proces.

Dinsdag 25 april gaat in Tiel de formatie van een nieuw college echt van start. Doel is een akkoord op hoofdlijnen. Op haar website laat de PvdB weten dat er de afgelopen weken uit Tiel en de regio tientallen aandachtspunten en ideeën voor de komende raadsperiode zijn ontvangen. Die worden aan de coalitiepartijen voorgelegd.

De besprekingen over het nieuwe Tielse coalitieakkoord tussen PvdB, VVD en PvdA vinden plaats onder leiding van Ben van Hees. Hij is in Nijmegen namens DNF, De Nijmeegse Fractie, wethouder van onder meer Binnenstad, Cultuurhistorie, Parkeren en ICT.

Hij is een ervaren procesbegeleider die zich de afgelopen jaren veel heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van creatieve en innovatieve methoden om binnensteden aan te pakken.

De besprekingen worden „en petit comité gevoerd", laat de PvdB weten. Regelmatig zullen de inwoners worden geïnformeerd over inhoud, voortgang en uitkomsten. De PvdB wil de inwoners zo goed mogelijk meenemen in het proces. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor RegioTv Tiel en de PvdB Facebook pagina.