• Overval op Vögele in Tiel op 26 juni 2015.

    Esther Coumans

Fors meer straatroven en overvallen

TIEL Tiel had in 2015 te maken met een forse toename van het aantal straatroven en overvallen op bedrijven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie.

Het aantal straatroven lag op 15. Dat is 9 meer dan een jaar ervoor en het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Het aantal overvallen op bedrijven steeg van één incident in 2014 tot 10 in 2015.

Vanwege de aanzienlijke toename in beide criminaliteitscategorieën vraagt gemeente Tiel de politie om een nadere analyse te maken. Afgelopen maand sloegen overvallers in Tiel in een tijdsbestek van enkele dagen opnieuw drie keer toe. De politie gaat op verzoek van de gemeente ook onderzoek doen naar de cijfers van schuurinbraken en de diefstal van en uit motorvoertuigen. Hiervan was in 2015 ook sprake van een aanzienlijke toename.

Boven streefwaarden

De cijfers liggen boven de streefwaarden die zijn opgenomen in het meerjarenprogramma veiligheid (MJP) van de gemeente Tiel. Het aantal straatroven moet volgens dit programma in 2018 liggen onder de acht incidenten. Het aantal overvallen op bedrijven moet dan onder de vier liggen.

Minder inbraken

Tegenover de stijgingen in deze categorieën staat dat het aantal woninginbraken in 2015 verder afnam, tot 170. Dat zijn er vijf minder dan in 2014 en zelfs een kleine 400 minder dan in 2012 toen in Tiel 567 keer werd ingebroken. Van de 170 geregistreerde woninginbraken in 2015 betrof het in 48 gevallen een inbraakpoging. Ook dit is het laagste aantal sinds jaren. Het aantal geslaagde inbraken nam vorig jaar wel iets toe.

Verwarde personen

Opvallend is verder de grote toename van overlast door verwarde personen. Vorig jaar kwamen daarvan bij de politie 312 meldingen binnen, terwijl dit aantal een jaar eerder nog lag op 197. Volgens de politie volgt de stijging het landelijk beeld en is een groot deel toe te schrijven aan twee verwarde personen. Het aantal meldingen van verwarde personen zou in 2018 onder de 200 moeten liggen.

De misdaadcijfers worden regelmatig gepresenteerd aan de raadscommissie Bestuur.