• archief BDUmedia

Fors tekort sociaal domein Tiel

TIEL De gemeente stevent opnieuw af op een miljoenentekort op het sociaal domein. Dat blijkt uit de rapportage van het college aan de raad. Definitieve cijfers komen beschikbaar in de Jaarrekening 2017.

door Wim Timmermans

Wethouder Marcel Melissen (VVD) lichtte in de commissie Bestuur de cijfers over het Sociaal Domein toe. „Ze zijn niet positief, maar dat wisten we van tevoren." Het gaat om de cijfers per 31 december 2017, maar er gaan nog veel facturen komen.

'Anno nu' staat komt Tiel op een tekort van 1,4 miljoen euro. Dan is wel de Reserve Sociaal Domein ingezet; dat is een spaarpot om tekorten in het Sociaal Domein op te vangen. De spaarpot is dan leeg. De commissie zocht naar manieren om de tekorten terug te dringen en greep terug op de vorig jaar vastgestelde Verbeteraanpak Sociaal Domein.

De grootste financiële tegenvaller is de Jeugdhulp. In 2017 zijn er 120 nieuwe kinderen zijn bijgekomen die zorg nodig hebben. Gemiddeld bedragen de kosten per kind 10.000 euro per jaar. Daar zit een groot deel van de financiële tegenvaller. De gemeente gaat zogenaamde 'praktijkondersteuners jeugd' inzetten bij huisartsen. Hoe werkt dat?

Neem een kind met 'adhd'; daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Een consult bij de huisarts duurt negen minuten. Die stuurt het kind al snel door naar dure specialistische jeugdzorg. Maar dat is niet altijd nodig. De praktijkondersteuner heeft meer tijd en kan zich verdiepen in de situatie van het kind. Vaak blijkt dat het probleem eenvoudiger is en dure specialistische jeugdzorg onnodig.

Herman Jonkmans (CDA) vroeg zich af waarom Tiel zo'n groot probleem heeft in de Jeugdzorg. Volgens Marcel Melissen is Tiel een kleine stad met grootstedelijke problemen. „Wij hebben veel mensen met een uitkering, veel laaggeletterden en veel verschillende nationaliteiten." Bart van Gurp (VVD) brak een lans voor preventie. Hij vroeg om specifiek preventiebeleid.

Tot slot kwam er een winstwaarschuwing. Marcel Melissen: „Stel we voeren alle maatregelen uit de Verbeteraanpak uit: dan kan er nog steeds een flink tekort zijn." Henk Driessen (CDA): „als de behoefte aan WMO ondersteuning in Tiel stijgt, dan moeten we leveren." Definitieve cijfers over 2017 komen binnenkort met de Jaarrekening.

Waarschuwing zwemwater De Meent ingetrokken

BEUSICHEM De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor blauwalgen in recreatieplas De Meent te Beusichem ingetrokken.

Uit de recente metingen van het Waterschap Rivierenland blijkt dat er geen verhoogde waarden van potentieel toxische blauwalgen meer zijn aangetroffen in het water. Er is dan ook geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten. De waarschuwing voor blauwalg is op 5 mei ingesteld omdat uit metingen van Waterschap Rivierenland bleek dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen waren aangetroffen in het water.