• Neeltje van Triest
  • Neeltje van Triest
  • Neeltje van Triest

Fruit centraal tijdens nieuwjaarsspeech Jan de Boer

MAURIK  ,,We zijn de tweede fruitgemeente van Nederland. Hier wordt 1.400 hectare fruit geteeld, waarvan 650 appels en 500 peren. Jaarlijks worden hier vijf miljoen appels en drie miljoen peren geplukt. Als wij al dat fruit naast elkaar leggen, dan zijn we 640 km verder. Dat betekent dat je vanaf Maurik tot Malmö over Burens fruit kunt lopen. Tel daar de handel van buiten bij op en het begint ons te duizelen.''

 

Burgemeester Jan de Boer staat tijdens zijn nieuwjaarsspeech als eerste stil bij het visitekaartje van Buren. Maar hij waarschuwt ook voor de keerzijde: ,,Echter, in tien jaar tijd is het aantal agri-ondernemers met eenderde verminderd, waarvan het afgelopen jaar met ruim 18 procent in ons gebied. Landelijk heeft veertig procent van de 55-plussers geen opvolger klaarstaan. Ruim negen op de tien ondernemers heeft geen invloed op de veel te lage prijzen, ze zijn op de markt hoeveelheidsaanpasser en kiezen dan voor schaalvergroting om kosten te drukken. Bovendien zijn wij door het gebrek aan ecologische diversiteit kwetsbaar en is er door eentonigheid op het platteland sprake van 'landschapspijn'. Zo heeft de populatie van de grutto negenduizend pulletjes nodig om constant te blijven. Het waren er dit jaar slechts vierduizend. Toeristen mogen vanuit Italië geen olijfboompje mee terugnemen naar de Betuwe vanwege een schimmel. ''De Boer blikt de toekomst in en vraagt zich hardop af wat de gevolgen zijn van de groei van de fruitteeltsector zoals deze zich nu ontwikkeld. Schaalvergroting, leefbaarheid, verkeersafwikkeling en landschappelijke inpassing.

 

De Boer: ,,Kortom, heeft de agri-ondernemer met ons samen een toekomst en geeft ons lokale beleid voldoende ruimte om innovatie te faciliteren? Agri-ondernemers, politici, ambtenaren en inwoners, appels en peren kun je vergelijken als wij gezamenlijk op zoek gaan naar antwoorden. Met de komst van de omgevingswet in 2019, die 26 wetten bundelt, hebben wij dé kans om onze koers te bepalen met een heldere visie. Ik roep de gemeenteraad op als eerste om alle feiten, ontwikkelingen en verwachtingen rondom agribusiness grondig te onderzoeken. Organiseer daarna een dialoog met inspraak voor het individu, maar ook draagvlak voor een gezamenlijk eindresultaat, een voldragen omgevingsvisie.  Pas dan kunnen wij appels en peren met elkaar vergelijken en antwoord geven op de vraag; 'willen wij meer of minder ……. appels en peren.''