• Foto Jan Willem Keij

Fruitrijk zoekt investeerders

TIEL Regio Rivierenland wil 30.000 euro uittrekken voor een studie die de commerciële kansen, ruimtelijke inpassing en sociaal-economische effecten van Fruitrijk in kaart brengt.

 

Inzicht hierin is nodig, omdat marktpartijen alleen door resultaten overtuigd raken, denken Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland en Uit®waarde, de twee initiatiefnemers van Fruitrijk. Door potentiële investeerders te interviewen, neemt de kans toe dat ze betrokken en geïnteresseerd raken, en geld willen steken in het fruitbelevingscentrum.

Er is de regio veel aan gelegen om Fruitrijk tot een succes te maken. In het Regionale Ambitiedocument is vastgelegd dat de sector recreatie en toerisme jaarlijks met vijf procent moet groeien. Uit de onlangs uitgevoerde vrijetijdsmonitor kwam echter naar voren dat de inkomsten met zeven procent zijn teruggelopen. Om de sector een broodnodige economische impuls te geven, is het nodig dat het toeristisch aanbod in de regio toeneemt. Regio Rivierenland verwacht dat de omzet door de komst van de dagattractie met "grote sprongen" kan stijgen. 

De eerste stappen voor Fruitrijk werden al gezet in 2012. Provincie Gelderland (50.000 euro), Uit®waarde (25.000 euro), RBT Rivierenland (15.000 euro) en Rabobank (10.000 euro) waren de partijen die investeerden in de allereerste plannen. Het attractiepark wordt opgezet rond het thema fruit en krijgt mogelijk ook verblijfsaccommodaties in de vorm van bungalows. Ook zijn er plannen om een wellnesscentrum te bouwen. Lingemeren tussen Tiel en Lienden is één van de beoogde locaties voor Fruitrijk. De haalbaarheidsstudie ligt naar verwachting binnen een half jaar op tafel.Het algemeen bestuur van Regio Rivierenland vergadert volgende week woensdag over het toekennen van de benodigde 30.000 euro.