• ANP Foto - Robin Utrecht

Gebrekkige bezorging kandidatenlijsten gemeente Buren

MAURIK De bezorging van kandidatenlijsten levert gemeente Buren hoofdbrekens op. De afgelopen dagen hebben ze vooral uit Maurik signalen gekregen dat de kandidatenlijsten nog niet overal zijn bezorgd. Dat kan natuurlijk niet. De gemeente heeft hier intensief contact over met bezorgdienst Sandd. ,,We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen woensdag een kandidatenlijst heeft", aldus burgemeester De Boer.

Wie er behoefte aan heeft de kandidaten vooraf te bekijken, kan hiervoor de kandidatenlijst op de speciale verkiezingswebsite www.buren.nl/gemeenteraadsverkiezingen - bekijken. Uiteraard staan alle kandidaten ook op de stemlijsten in de stembureaus. Overigens is een kandidatenlijst niet noodzakelijk om te gaan stemmen. Hiervoor is alleen een stempas en een geldend identiteitsbewijs nodig.