• Kerkbalans

'Geef voor je kerk': actie Kerkbalans

TIEL De actie Kerkbalans gaat komende week weer van start. Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsenwervende acties in Nederland, waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen.

Op verschillende manieren worden de leden van de deelnemende kerken de komende tijd benaderd met informatie over de eigen kerk en de vraag of ze ook dit jaar weer willen bijdragen. Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch is het voor velen, en niet alleen actieve kerkleden, ondenkbaar dat plaatselijke kerken hun deuren zouden moeten sluiten. Veel parochies en gemeenten herkennen zich in het thema 'Geef voor je kerk'. Dat gaat namelijk verder dan het geloof wat de parochianen en de gemeenteleden met elkaar delen. Zij geven ook om de zorg voor hun omgeving, voor hun dorp, wijk of stad. Op maatschappelijk en sociaal samenbindend vlak betekent de sluiting van een kerk ook een verarming voor de omgeving waar die kerk deel van uitmaakt en dat raakt iedereen. Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Dit is alleen mogelijk als het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de actie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, maar ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten.

De samenwerkende kerken in de Actie Kerkbalans zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oudkatholieke kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Info: www.suitbertusparochie.nl, www.protestantsegemeentetiel.nl, www.kerkbalans.nl