Geen free wifi in de stad Buren

MAURIK Tijdens het begrotingsdebat diende D66 een motie in voor free wifi in het stadje Buren. De aanleiding daarvoor is dat de EU in 2020 elk Europees dorp en iedere stad gratis wifi wil. Daarvoor is de komende drie jaar 120 miljoen vrijgemaakt. Omdat het in 2020 625 jaar geleden is dat Buren haar stadsrechten ontving en dat de gemeente Buren daar een bedrag van 35 duizend euro voor in de begroting heeft opgenomen, kwam D66 met het eerste voorstel.

Volgens fractievoorzitter Alda van Zijl zou het handig zijn om de Europese subsidie zo snel mogelijk aan te vragen. Van Zijl: ,,Openbare wifi biedt de ondernemers veel meer mogelijkheden om moderne digitale presentaties beschikbaar te stellen voor bezoekers. Deze presentaties zullen ook een ander soort toeristen aantrekken. Het is een uitgelezen moment om deze subsidie aan te vragen. De startkosten en/of andere kosten voor de wifi die Europa niet betaalt, kan uit dit budget gehaald worden. Inwoners, ondernemers en toeristen kunnen ook na de feestelijkheden gebruik blijven maken van de openbare wifi. Het is een duurzame investering.'''Ze nam nog even de app die de bezoekers door het Rijksmuseum leidt als voorbeeld. ,,De stadswallen, het middeleeuws stratenpatroon, de historische gebouwen. De geschiedenis van Buren ligt gewoon op straat.'' Maar Van Zijl kreeg de andere raadsleden niet overtuigd; haar voorstel werd alleen door het CDA gesteund. De rest van de partijen stemden het weg.