• ROC Rivor

Gelderland maakt werk van vakonderwijs

TIEL Onderwijs en ondernemers in Rivierenland en de Stedendriehoek gaan samen vakmensen opleiden voor clean tech, agrofood, transport en logistiek. Met praktijklabs, weblectures en de inzet van serious games worden mbo'ers klaargestoomd voor de economie van de toekomst. Provincie Gelderland investeert 265.000 euro in de samenwerkingsverbanden in het vakonderwijs.

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Het aantal vacatures is in 2016 gestegen naar 90.000. Vooral in de techniek en ict worden vacatures moeilijk ingevuld. Gedeputeerde Michiel Scheffer: ,,Er is een groeiend tekort aan goed geschoolde vakmensen. Drie op de vier bedrijven heeft nu al moeite vakmensen te vinden en dat worden er steeds meer. Meer samenwerking tussen onderwijs en ondernemers moet ervoor zorgen dat het vakonderwijs beter aansluit bij de vraag uit het bedrijfsleven."

Slimme (vak)mensen

Technologische ontwikkelingen en nieuwe productiemethoden hebben grote invloed op de maakindustrie. Belangrijke ontwikkelingen zijn digitalisering, robotisering en de transitie naar een afvalloze (circulaire) economie. Scheffer: ,,Voor bedrijven is het noodzakelijk mee te gaan met deze ontwikkelingen. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van medewerkers. Een slimme industrie heeft slimme mensen nodig om de uitdagingen aan te kunnen gaan waar we nu en in de toekomst voor staan."

Rivierenland

In Rivierenland zetten ROC Rivor en Opleidingscentrum Rivierenland samen met ondernemers in de voedingsindustrie, bouw en logistiek een Praktijklab op om de 'gaten' op de arbeidsmarkt te dichten. Rivierland heeft vooral veel kleine bedrijven waar naast vakkennis ook steeds meer ondernemerschap wordt gevraagd van nieuwe medewerkers. In het Praktijklab voeren studenten levensechte praktijkopdrachten van bedrijven uit.

Provincie Gelderland wil de 'mismatches' op de arbeidsmarkt Tot 2020 zet provincie Gelderland 14 miljoen euro in om het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten o.a. door het omscholen van docenten en het stimuleren van techniekonderwijs.