• KleurrijkWonen

Gemeente Tiel draagt woonwagenlocatie over aan KleurrijkWonen

TIEL De gemeente Tiel wil de eigendom van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens overdragen aan woningcorporaties. KleurrijkWonen neemt zes woonwagenlocaties over. Donderdag 21 april ondertekenen wethouder Henk Driessen en Tjapko van Dalen, directeur-bestuurder van KleurrijkWonen, de eerste koopovereenkomst voor de Stilusstraat in Passewaaij. Het gaat om zes standplaatsen inclusief zes huurwoonwagens.

Het verhuren van standplaatsen en/of woonwagens is geen wettelijke taak van de gemeente. Het is een taak van de woningcorporaties. Zij hebben de kennis en expertise in huis om op te treden als goede en sociale verhuurder. Zo heeft de gemeente ook niet langer twee 'petten' op, die van verhuurder en beleidsmaker of handhaver. De gemeente Tiel en KleurrijkWonen hebben afgesproken om jaarlijks minimaal één woonwagenlocatie over te dragen.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen, het afgeven van omgevings- en huisvestingsvergunningen en het handhaven van de openbare orde en het bouw- en woningtoezicht. De openbare gronden, zoals het groen en de wegen blijven in eigendom van de gemeente.