Gemeente Tiel gaat grotendeels digitaal

TIEL Gemeente Tiel gooit de dienstverlening aan de burger over een andere boeg. Alle contacten met de burger vinden zoveel mogelijk digitaal plaats, tenzij fysiek contact duidelijk een meerwaarde heeft.

André van der Vlerk

@avandervlerk

Onder andere de website wordt drastisch aangepakt. De gemeente heeft een zogeheten toptakenwebsite voor ogen die zo wordt ingericht dat de klant makkelijk kan vinden wat hij zoekt. Daarnaast komt er een digitaal loket waarop zoveel mogelijk formulieren kunnen worden ingevuld en afgehandeld. Ook de parkeervergunningen kunnen straks digitaal worden aangevraagd en gehonoreerd. Het wordt op de website makkelijker om afspraken met de gemeente in te plannen. Elke Tielenaar krijgt een persoonlijke webpagina waarop onder andere naw-gegevens staan en waarop te zien is wanneer bijvoorbeeld zijn rijbewijs verloopt. De pagina is te bereiken via de persoonlijke DigiD-code.

Tiel wil verder de servicenormen aanscherpen. Zo krijgen bellers te horen wat de maximale wachttijd is. Burgers die in de pen klimmen kunnen er zeker van zijn dat de gemeente binnen een bepaalde tijd reageert. De telefonische bereikbaarheid moet beter. In 2014 bleek uit onderzoek dat dit onderdeel soms te wensen over laat.

De gemeente wil daarnaast alle communicatie in begrijpelijke taal de deur uit doen. Ambtenaren die zich bezighouden met het schrijven van brieven, rapporten en collegevoorstellen krijgen een training schrijven op B1-niveau. B1 staat voor duidelijke en toegankelijke taal die door zo'n 95 procent van de bevolking geschreven wordt. Veel gemeentetaal is nu nog voor veel mensen te hoog gegrepen. Ook gaat de gemeente een plan van aanpak schrijven voor het gebruik van social media.

Medewerkers van het klantencontactcentrum worden getraind in communicatievaardigheden en gastvrijheid. De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt kort na een klantcontact gemeten. Tiel gaat de openingstijden van de balies flexibiliseren en verruimen. Dit najaar komt er onderzoek naar de meest geschikte openingstijden. Mogelijk dat het stadhuis op zaterdagochtend open gaat. De nieuwe openingstijden gaan per 1 januari 2016 in.

De gemeente smeert de verbeteringen uit over vier jaar. De eenmalige kosten bedrage 54.000 euro. Daar bovenop komt een structurele investering van 29.000 euro.