• Werkzaak Rivierenland

Gemeenten Neerijnen en Tiel beëindigen samenwerking sociaal domein

TIEL De gemeenten Neerijnen en Tiel beëindigen de jarenlange samenwerking binnen het sociaal domein. Op 1 januari 2019 fuseert de gemeente Neerijnen met de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal. De nieuwe gemeente West Betuwe voert de taken binnen het sociaal domein dan zelf uit.

De gemeente Tiel heeft voor de gemeente Neerijnen de taken uitgevoerd op het gebied van: minimabeleid, schuldhulpverlening, begeleiding van inwoners met een uitkering die grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

De gemeenten Tiel en Neerijnen zorgen voor een soepele overgang van de taken. Betrokken inwoners en organisaties krijgen na de zomer informatie over de veranderingen per 1 januari 2019.