Gemeenten in Rivierenland ronden inkoopproces zorgtaken 2015 af

TIEL - Inwoners van de regio Rivierenland die ook volgend jaar zorg of ondersteuning ontvangen, krijgen die van hun huidige zorgaanbieder. Voor inwoners die voor het eerst een beroep gaan doen op zorg of ondersteuning valt er wat te kiezen: er zullen meerdere aanbieders van soortgelijke zorgproducten zijn. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het afronden van het inkoopproces zorgtaken 2015. De tien samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland hebben met 92 zorgaanbieders overeenstemming bereikt: stuk voor stuk aanbieders die ook vandaag in de regio actief zijn.In totaal is met deze regionale afspraken in Rivierenland een budget van € 40 mio. gemoeid. Het gaat hierbij om zorg die in natura geleverd gaat worden door de zorgaanbieders. Hiernaast hebben de tien samenwerkende gemeenten een budget van ruim € 8 mio. beschikbaar voor inwoners die zelf hun zorg mogen inkopen op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). De gemeenten en aanbieders hebben nu afspraken gemaakt over goede zorg. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en ondersteuning aan inwoners. De uitvoering van de nieuwe taken kopen de gemeenten in de regio Rivierenland deels gezamenlijk in. Iedereen die nu zorg ontvangt, blijft deze zorg vanaf 1 januari 2015 ontvangen van dezelfde aanbieder. Dat is zorgcontinuïteit. Een tweede belangrijke pijler onder het inkoopproces is het bieden van keuzemogelijkheid. Inwoners die recht hebben op zorg moeten een aanbieder kunnen kiezen die bij hen past. Beide ambities zijn geborgd in de afspraken die de tien samenwerkende gemeenten (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel) hebben gemaakt. Zorg zal ook in de toekomst goed moeten zijn en goedkoper moeten worden. Gemeenten zijn gebonden aan strakke budgetten. Om de zorg betaalbaar te houden, hebben inwoners alle belang bij zo scherp mogelijke prijsafspraken tussen gemeente en zorgaanbieders. Vanzelfsprekend met hierbij de garantie van de best mogelijke zorg. Precies met dat doel trokken de tien gemeenten binnen de regio Rivierenland gezamenlijk op in dit inkoop- en subsidieproces.Bestuurder Henk Driessen, in zijn rol als voorzitter van de tijdelijke programmaraad Sociale Ontwikkeling van de regio Rivierenland over het inkoopproces: ,,We hebben een heel constructief proces achter de rug. Dat betekent niet dat het een makkelijk proces is geweest. De nieuwe budgettaire werkelijkheid vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de zorgketenpartners. Daar hebben we extra gesprekken over gevoerd. De zorgaanbieders voorspellen op basis van hun ervaring dat in 2015 de vraag naar zorg en ondersteuning in Rivierenland groter is dan het budget dat gemeenten hiervoor hebben gekregen. Daar worstelen zowel de gemeenten als de zorgaanbieders mee. Het Rijk heeft toegezegd een regeling te treffen, wanneer de volumegroei op landelijk niveau tussen 2012 en 2015 hoger uitpakt dan in de budgetten van gemeenten is berekend. Voorop staat immers altijd dat iedereen die zorg nodig heeft, die in 2015 ook krijgt."