Geslaagde vrijwilligersmarkt Tiel 2015

TIEL Afgelopen zaterdag 3 oktober was de jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Tiel. De vrijwilligersmarkt wordt ieder jaar georganiseerd door het vrijwilligerssteunpunt, wat onderdeel is van mozaïek welzijnsdiensten. Dit jaar werd de markt voor het eerst in de binnenstad van Tiel gehouden en daarmee medemogelijk gemaakt door hart van Tiel. Wethouder Henk Driessen verzorgde de opening van de markt. De zorgomroep nam ook dit jaar weer het geluid en de muziek voor haar rekening.

Het was een mooie markt en deze heeft nieuwe vrijwilligers opgeleverd voor de deelnemende vrijwilligers-/maatschappelijke organisaties. Het was heel druk met winkelend publiek maar toch zijn er ook mensen naar de markt gekomen om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Er was dan ook keus genoeg, zo stonden er de Reddingsbrigade Rivierenland Tiel, St. Zorgcentra Rivierenland, VPTZ Rivierenland, St 4-stromenland, Dynamiek, St. Museum de Oersprong, Ouderen Gelderland, walstede, Humanitas thuisadm. Tieler en Culemborgerwaarden, Buurtbus Waalzicht, Zorgcentrum, Mozaïek welzijnsdiensten, Lingewaarde, Present West Betuwe.

Wie uit het grote aanbod niet kon kiezen kon zich altijd nog aanmelden bij het vrijwilligerssteunpunt Tiel voor advies en bemiddeling.

Standhouders hadden alles uit de kast gehaald om de aandacht van het publiek te trekken.

Foto's en info: www.mozaiekwelzijn.nl, https://www.facebook.com/vrijwilligersSteunpuntTiel?ref=ts&fref=ts