• Ab Donker

Gezamenlijke verklaring vechtpartij SCR en MEC07

MAURIK Bestuursleden van voetbalclubs vv SCR uit Rijswijk en sv MEC07 uit Maurik hebben dinsdag 12 juni gesproken met burgemeester De Boer en wethouder Keller van gemeente Buren. Alle partijen hebben met afschuw kennis genomen van de vechtpartij tussen enkele spelers / supporters van beide clubs.

Er is een jarenlange traditie van sportieve rivaliteit tussen SCR en MEC07. Maar rivaliteit kent ook grenzen. Geweldpleging en het aanzetten of het uitlokken daartoe mag in en rond de voetbalsport geen plaats hebben. De vechtpartij van zondag 10 juni is dan ook op geen enkele manier goed te keuren.

De partijen maakten op 12 juni de volgende afspraken:

1. Beide besturen treden in overleg met eigen leden / achterban.

2. Leden die betrokken waren bij geweldpleging worden op nonactief gesteld.

3. Er wordt een verbroederingsactiviteit georganiseerd gedurende het voetbalseizoen 2018/2019.

4. Na de seizoensstart volgt een tweede gesprek tussen de gemeente Buren en de besturen van beide clubs

De gemeente en beide voetbalverenigingen hopen en verwachten dat het bij dit geweldsincident blijft.