• Marco van Deick

Gezellige corsokoorts

TIEL Vrijdagavond en -nacht heerste er een gezellige corsokoorts bij Corsoclub Passewaaij. De bouw van de wagen ging voorspoedig en werd net nog leuk opgevrolijkt door een aantal dweilorkesten. Deze jeugdwagen heeft als Thema "Feesvierus" wegens het vijfjarig bestaan van de vereniging. De wagen bestaat dan ook uit een grote computer met daarbij een virus dat tot leven komt.

Vandaag zal blijken hoe de wagen het doet in de ogen van jury en publiek.