• Glasvezelkabel

    VVD Buren

Glasvezel in Buren

BUREN Ieder huis in de gemeente Buren heeft een oproep ontvangen om aan te melden voor aanleg van glasvezel. Dit kost in principe 250 euro per aansluiting, maar er is een lange lijst van internet-aanbieders die deze kosten voor eigen rekening neemt. Ziggo is een uitzondering, voor de rest doen veel grote partijen mee. Na aanleg ontvangt iedere aanmelder een bericht waarmee ze binnen enkele maanden naar de eigen provider moeten gaan. Ook als het huidige abonnement blijft zoals het nu is. Dan ligt glasvezel binnen, maar zijn de kosten voor de provider. Op dit moment staat de teller op 13% aanmelders, terwijl 50% het streven is. Volgens voorlichter Jordi Duits een prima score. Hij rekent er op dat het streefpercentage gehaald wordt. Er staan nog voorlichtingsavonden in Buren, Lienden en Beusichem op het programma.

Meer informatie staat op www.digitale-stad.nl/buren.