• Het Valkhof
  • Het Valkhof
  • Het Valkhof

Goudschat op landgoed Den Eng

OMMEREN Schatzoekers met een metaaldetector hebben in 2016 een schat van 23 gouden Romeinse munten gevonden in een boomgaard in Lienden. Twee andere zoekers hadden in 2012 op precies dezelfde plek acht gouden munten tijdens werkzaamheden op de in te planten boomgaard gevonden. Uit de archieven blijkt dat in 1905 en in de jaren 1840 van de negentiende eeuw op hetzelfde perceel ook al een partij goudstukken is ontdekt die vrijwel zeker tot dezelfde schatvondst behoort.

In 1846 meldt dominee Kist dat hij bij een bezoek aan Lienden acht gouden munten te zien kreeg die op het perceel 'Den Eng' waren verzameld. Destijds was de lokale grondheer Baron van Brakell de eigenaar. Enkele jaren eerder had een Leidse archeoloog al een gouden munt van keizer Majorianus onder ogen gekregen. De locatie wordt niet genoemd, maar wel staat vermeld dat de munt in het bezit was van Baron van Brakell.

De gevonden munten zijn stuk voor stuk Romeinse gouden standaardmunten uit de late vierde en vijfde eeuw. In totaal zijn nu 42 stuks bekend. Dit is echter een minimum aantal, omdat onbekend blijft hoeveel munten in 1840 en wellicht nog eerder gevonden zijn. De toen ontdekte munten zijn niet meer te traceren. De munten van de schat zijn gespreid over een lange periode geslagen door verschillende keizers.

De Liendense schat is zeer bijzonder, omdat het onder andere de allerlaatste Romeinse muntschat uit Nederland en aangrenzende regio's is. De jongste munt is van keizer Majorianus, die regeerde van 457 tot 461. Dit betekent dat de schat rond 460 of kort daarna zal zijn begraven. Het West-Romeinse rijk eindigde in 476 toen de laatste keizer werd afgezet.

Naar aanleiding van de meldingen hebben archeologen van de Vrije Universiteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kleine opgraving uitgevoerd, waarbij op de vondstplek van de munten een vlak van zo'n 75 m2 werd onderzocht. Er werden geen nieuwe munten, scherven, metaal of ander archeologisch materiaal gevonden. Wel drie menselijke botresten uit de Midden Bronstijd, zo'n 1800 voor Christus. Waarschijnlijk hebben zij in een grafheuvel gelegen, waar iemand tijdens de Romeinse periode een muntschat tijdelijk in heeft begraven.

De Liendense muntschat is ondergebracht bij Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59 in Nijmegen en te bekijken tijdens de reguliere openingstijden.